I live, I explore, I love, I create and I play and I do it often. I'm a soldier of love at team planet earth and I believe we all are.

This is THE community! ;-)

Biking through paradise


De förföljer mig - muserna!

"En tredje form av besatthet är det vansinne som kommer från muserna. Det griper tag i en späd och jungfrulig själ, väcker upp den till backisk yra i sånger och annan diktning och fostrar det kommande släktet genom att hylla forna människors alla tusentals dåd. Men den som kommer till diktkonstens portar utan musernas vansinne, övertygad om att han kan bli en duglig diktare med enbart teknisk skicklighet, han blir aldrig en invigd, hans besinningsfulla diktning kommer att överskuggas av de vansinnigas. (245 a)"

- Platon och det poetiska vansinnet

RSS 2.0