Ännu finns det hopp

Ur mitt röda hjärta sipprar stilla rosa blod... Sverige har sår där missnöje och rasism vuxit fram de senaste 8 åren av vanmakt och att SD fortsätter öka är ett tydligt budskap om dessa sår och speglar ett Sverige där det faktiskt är och vad som behöver göras. Så peka inte bara finger åt det som är en tydlig varningsklocka, för dessa människor precis som alla andra behöver också kärlek, makt över sina liv och meningsfullhet. Jag tror faktiskt inte på att vända rasismen ryggen, vi måste bemöta den och ta hand om den för att besegra den.

Pilgrimsfärd

Hela ditt liv är ett samtal med det som bär världen och bor i ditt hjärta.

RSS 2.0